Webbutik

MENY

Närsamhället

Dokumentbeteckning: 88184

Dialogprojekt inom skolan och projektet Forska och lära i närsamhället syftar till att stödja och stimulera arbetet med trafik- och miljöfrågor i skola och barnomsorg. Projekten ger exempel på innehåll och arbetssätt som kan bidra till att studier i närsamhället känns intressanta och viktiga för pedagogerna och som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära om närsamhället och trafiken så att de kan, vill och vågar delta i arbetet med att förbättra sin närmiljö.
Artikelnr: TV10170