Webbutik

MENY

Shared space och kognitiva funktionsnedsättningar

Dokumentbeteckning: 2016:107

Syftet med denna studie var således att undersöka visuella avsökningsstrategier hos fotgängare med intellektuell funktionsnedsättning och AST i en Shared space samt hur de uppfattade denna trafikmiljö i jämförelse med - och i kontrast till - fotgängare utan någon funktionsnedsättning. Som kontrollmiljö användes ett icke ljusreglerat övergångställe. Studien hade också till uppgift att avge rekommendationer avseende fortsatt utbyggnad av Shared spaces utifrån dessa specifika användargruppers perspektiv.
Artikelnr: TV000567