Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Skara

Dokumentbeteckning: 2015:223

Vägnära träd i driftområde Skara inventerades under våren och sommaren 2013.Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000565