Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie E45 och statliga vägnätet i Gällivare-Malmberget-Koskullskulle

Dokumentbeteckning: 2016:118
[ÅVS]

LKAB:s järnmalmsbrytning pågår strax norr om Malmberget. Malmkropparna lutar i sydvästlig riktning och påverkar samhället. I takt med att LKAB har expanderat brytningen av de malmkroppar som breder ut sig under samhället har delar av Malmberget undan för undan rivits eller flyttats. Nu har punkten nåtts då gruvbrytningen har blivit så utbredd att man kan se slutet på Malmbergets historia som samhälle. Inom de närmaste 20 åren kommer stora delar av Malmberget att avvecklas i olika etapper samtidigt som andra delar av Gällivare och Koskullskulle kommer att utvecklas. I Malmberget kommer ca 1 900 bostäder och ett antal kommunala funktioner som sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola beröras. Cirka 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende och cirka 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan år 2032.

Bostäder och offentliga byggnader ska nu ersättas och byggas upp i Gällivare. Dels genom förtätning i de centrala delarna och dels genom utveckling av bostadsområden på Andra sidan och Dundret/ Repisvaara. Följden blir att strukturen på samhället blir en annan då målpunkter flyttas och vägarnas funktion förändras. Nya trafikmönster kommer att uppstå som ställer nya anspråk på gator och vägar.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ge underlag till Trafikverkets ställningstagande om åtgärder i Gällivare samt ge ett underlag och stöd för kommunens planering för att klara de krav samhällsomvandlingen ställer.
Artikelnr: TV000564