Webbutik

MENY

Kontraktsanalys basunderhåll väg - slutrapport

Dokumentbeteckning: 2016:128

Kontrakt för utförande av Basunderhåll väg upphandlas årligen av Trafikverket. Det varierar mellan ca 15 till omkring 20 kontrakt årligen. Kontraktslängderna är 4 år med möjlighet till option med 1 eller 2 år.

Konkurrensutsättningen för denna verksamhet startade i början på 1990-talet och har varit en framgångsrik metod för att främja effektiviseringar både i kostnader och i produktion. Upphandlingarna baseras på kategoristrategi basunderhåll väg. Trafikverkets övergripande drift-och underhållsstrategi finns i TDOK 2014:0165.

Rapporten är en redovisning av ett projekt som genomförts med avsikten att utveckla kontraktsformerna för att uppnå ökad kvalitet till lägre kostnad genom t.ex. innovation, volym, effektivitet och paketering.
Artikelnr: TV000562