Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Nordvärmland

Dokumentbeteckning 2015:164

Vägnära träd i driftområde Nordvärmland inventerades under sommaren 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000552