Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Träd: Alléer, vägträd. Driftområde Norra Bohuslän

Dokumentbeteckning: 2015:170

Vägnära träd i driftområde Norra Bohuslän (en sammanslagning av de gamla driftområdena Lysekil och Norra Bohuslän) inventerades under sommaren och hösten 2010. Detta material sammanställdes under hösten 2010, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000551