Webbutik

MENY

Utbyggnad befintliga stambanor

Dokumentbeteckning: 2016:095

Regeringen gav i mars 2016 Trafikverket i uppdrag att redovisa kostnadseffektiva, kapacitetshöjande och hastighetshöjande åtgärder i anslutning till befintliga banor Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. Utifrån detta uppdrag har det tagits fram ett alternativ med nya sträckningar för 250 km/h (UA250) och ett alternativ med nya sträckningar för 200 km/h (UA200). I båda alternativen antas att Ostlänken byggs.
Artikelnr: TV000549