Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Landvetter

Dokumentbeteckning: 2015:145

Vägnära träd i driftområde Landvetter inventerades under sommaren och hösten 2010.  Materialet kompletterades under hösten 2013. Vägnära träd i driftområde Vårgårda inventerades under hösten 2011.

Detta material sammanställdes under hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000547