Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18

Dokumentbeteckning: 2016:113

I arbetet med framtagandet av åtgärdsvalsstudie – vägnät Hjulsta/Barkarby framkom att det kommer att finnas kapacitetsbrister redan när Förbifart Stockholm öppnar för trafik.

Den riksintresseprecisering som nu har tagits fram visar de markanspråk som Stockholms stad behöver ta hänsyn till i sin planering.

De fysiska åtgärder som bedöms krävas i samband med Förbifart Stockholms öppnande är:

  1. En bypass från Förbifart Stockholm norrifrån till E 18 mot väster i form av extra körfält

  2. Ögla 1, avfart från Förbifart Stockholm söderifrån till E 18 västerut

  3. Omläggning av påfartsramp från cirkulationen mot E 18 västerut

  4. Ett ytterligare körfält på E 18 från Hjulsta trafikplats till Barkarby trafikplats

    På något längre sikt bedöms följande åtgärder behövas:

  5. Ögla 2, anslutning från cirkulationen mot förbifartens södergående körfält

  6. En separat bypass från Förbifart Stockholm till E 18 norrifrån mot väster

Artikelnr: TV000546