Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Kristinehamn

Dokumentbeteckning: 2015:137

Vägnära träd i driftområde Kristinehamn inventerades under sommaren och hösten 2009. Inventeringarna kompletterades under sommaren 2013. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000544