Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Göteborg - Kungsbacka

Dokumentbeteckning: 2015:129

Vägnära träd i f.d. driftområde Göteborg inventerades under sommaren och hösten 2012.  Vägnära träd i f.d. driftområde Kungsbacka inventerades under sommaren och hösten 2009. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000542