Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Falkenberg-Hylte

Dokumentbeteckning: 2015:123

Vägnära träd i driftområde Falkenberg-Hylte inventerades under sommaren 2011 och sommaren och hösten 2012. Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000540