Webbutik

MENY

Informationsblad - bekämpning av jätteloka i Trafikverkets verksamhet

Dokumentbeteckning: 100798

Jätteloka är en främmande art som etablerat sig i Sverige. Med sitt täta bestånd tränger den ut annan växtlighet. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden ska förekomst av jättelokan bekämpas. Växtens växtsaft kan orsaka svåra brännskador vilket förutsätter att försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering.
Artikelnr: TV000539