Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Dalsland

Dokumentbeteckning: 2015:120

Vägnära träd i driftområde Dalsland inventerades under sommaren och hösten 2011. Detta material sammanställdes under hösten 2011, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000538