Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag: Träd - alléer, vägträd. Driftområde Borås

Dokumentbeteckning: 2015:116

Vägnära träd i driftområde Borås inventerades under våren och sommaren 2013. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000537