Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Viskadalen

Dokumentbeteckning: 2015:270

Vägkanterna i driftområde Viskadalen inventerades under sommaren 2015. Detta material sammanställdes under hösten 2015, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000526