Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Nordvärmland

Dokumentbeteckning: 2015:163

Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000517