Webbutik

MENY

Vägbro över Emån vid Högsby, rapport från renovering 2015

Dokumentbeteckning: 2016:108

Bro 8-120-1 över Emån vid Högsby är en av de totalt 121 broar som ingår i Trafikverkets Nationell plan för bevarandevärda broar (publikation 2005:151). De utpekade broarna anses ha så höga kulturhistoriska värden, att de ska hanteras särskilt varsamt vid skötsel och eventuella renoveringar. Ett led i att säkerställa kunskap om de olika konstruktionernas status, är att dokumentera de åtgärder som görs på de kulturhistoriskt värdefulla broarna.

Denna rapport har sammanställts med anledning av den omfattande ombyggnad som genomfördes av bron i Högsby under 2015. Dokumentet är en redovisning av utgångsläget och resultatet av insatsen. Rapporten fokuserar på de kulturhistoriska värdena och hur dessa eventuellt har påverkats av arbetena. För den läsare som söker efter mer detaljerad teknisk information, hänvisas till Trafikverkets broförvaltare.

Rapporten är sammanställd av bebyggelseantikvarie Sven Olof Ahlberg (SOA) vid Kulturbyggnadsbyrån i Lidköping, som tillsammans med Tore Hellström (TH), Högsby även står för bildmaterialet.
Artikelnr: TV000511