Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Landvetter

Dokumentbeteckning: 2015:144

Vägkanterna i driftområde Vårgårda inventerades under sommaren 2011. Inventeringarna gjordes av Mats Lindqvist, Linda Karlsson, Therese von Wachenfeldt, Tove Adelsköld och Åsa Röstell.

Då driftområde Landvetter och delar av driftområde Vårgårda slogs ihop 2013, reviderades materialet och sammanställdes till ett gemensamt kunskapsunderlag under hösten 2013. Det är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000510