Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Kristinehamn

Dokumentbeteckning 2015:136

Detta material sammanställdes under hösten 2012, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för
miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och
underhållsarbetet i driftområdet.
Artikelnr: TV000509