Webbutik

MENY

Genomförandeplan Trafikverkets åtgärder 2016–2019

Dokumentbeteckning 2016:105

Trafikverket fick 2015 i uppdrag (M2015/2633/Mm) av regeringen att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den verksamhet som bedrivs samt upprätta en lista (genomförandeplan) med åtgärder som bidrar till dessa miljökvalitetsmål.
Artikelnr: TV000504