Webbutik

MENY

Inriktningsdokument belysning 2015-2024

Dokumentbeteckning 2015:230

Ett dokument som på lång sikt beskriver och prioriterar hanteringen av belysningsanläggningar inom Trafikverket. Målet är att arbeten och aktiviteter kring våra belysningsanläggningar ska vara koordinerade med Trafikverkets övriga strategiska planer och bidra till ökad samhällsnytta och kostnadseffektivitet.

Trafikverket har ett uppdrag att bygga energieffektiva anläggningar som tillgodoser behoven och minskar energianvändningen inom transportsektorn. Det innebär att vi måste prioritera användandet av belysning till de situationer där vi får mest nytta för pengarna. Dessutom finns ett innehavaransvar att ta hänsyn till – våra elektriska anläggningarna ska vara säkra.

Dokumentet vänder sig till medarbetare och chefer på alla nivåer inom Trafikverket, samt ger en god vägledning för kunder, konsulter, entreprenörer och tillverkare vilka insatser som kommer att prioriteras.
Artikelnr: TV000503