Webbutik

MENY

Tunga transporter på befintlig järnväg, bärighetskrav och bärighetsåtgärder

Dokumentbeteckning 2016:104

I dagens läge finns ett stort behov av att köra tunga transporter på befintliga järnvägar. Många av de befintliga järnvägarna byggdes för mer än 100 år sedan och var avsedda för helt andra transportvillkor (axellaster, metervikter, hastigheter) än de som behövs idag.

Rapporten beskriver en metodik för framtagning av erforderlig bärighet för tunga transporter, föreslår lämpliga bärighetsåtgärder samt utvecklar en metodik som använder styvhetsmätning med spårlägesmätvagnen IMV 100 för kontinuerlig bedömning av bärigheten längs banan.

Vidare beskrivs krav vid banombyggnad med syfte att uppnå bra bärighet. Kraven omfattar rekommenderade urgrävningsdjup och krav på återfyllningsmaterial.

Ombyggnad av befintlig järnväg medför alltid stora investeringskostnader och stor påverkan på järnvägstrafiken. Metodiken för bedömning av bärighetsstatus rekommenderas framför allt användas för banor med bärighetsproblem och banor som trafikeras av tunga transporter. Metodiken kan också tillämpas vid projektering av bärighetsåtgärder vid uppgradering av banor för högre laster (axellaster och metervikter) samt vid kontroll efter bärighetsåtgärder för att ta reda på effekten av utförda insatser.
Artikelnr: TV000501