Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Bergslagen

Dokumentbeteckning: 2015:112

Vägkanterna i driftområde Bergslagen inventerades under sommaren 2011. Detta material sammanställdes under hösten 2011, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet. 
Artikelnr: TV000495