Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Dalsland

Dokumentbeteckning: 2015:119

Vägkanterna i driftområde Dalsland inventerades under sommaren 2011.Detta material sammanställdes under hösten 2011, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet. Detta kunskapsunderlag reviderades under 2013 då ett nytt objekt (objekt nr 30) lades till som artrik 
vägkant. 
Artikelnr: TV000494