Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Borås

Dokumentbeteckning: 2015:115

Vägkanterna i driftområde Borås inventerades under sommaren 2013.Driftområde Vårgårda delades 2013 upp i tre delar där en del tillföll driftområde Borås. De objekt som har tillhört Vårgårda redovisas med en notering. Vägkanterna i driftområde Vårgårda inventerades under sommaren 2011. Detta material sammanställdes under sommaren och hösten 2013, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet. 
Artikelnr: TV000493