Webbutik

MENY

Kunskapsunderlag – Vägkanter: Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter. Driftområde Kungälv

Dokumentbeteckning: 2015:139

Vägkanterna i driftområde Kungälv inventerades under sommaren 2014. Detta material sammanställdes under hösten/vintern 2014/2015, och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i Region Väst och ska även kunna användas som ett skötselunderlag till drift- och underhållsarbetet i driftområdet. 
Artikelnr: TV000478