Webbutik

MENY

Ökad säkerhet på motorcykel och moped - gemensam strategi version 3.0 för åren 2016-2020

Dokumentbeteckning: 2016:032

Målet med strategin är att visa hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020. Målet är satt utifrån 2010 års nivå. Antalet omkomna och skadade motorcyklister och mopedister har minskat de senaste åren. På motorcykelsidan innebär det dock stora utmaningar för att kunna nå målsättningen. Syftet med den gemensamma strategin är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.
Artikelnr: TV000477