Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Farleden Hargshamn

Dokumentbeteckning: 2016:075
[ÅVS]

Denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behandlar förutsättningarna för sjöfarten och farleden till/från Hargshamn. Studien är till stora delar en sammanfattning av tidigare underlag, med en uppdatering till aktuellt läge. Trafikverket är beställare av studien. Styrningen av uppdraget har genomförts i nära samverkan mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Metodiken i åtgärdsvalsstudier består bl.a. av att pröva alternativa åtgärder enligt den s.k. fyrstegsprincipen. Arbetssättet i studien har kortfattat bestått av en uppdatering av fakta och underlag från tidigare studier, anpassat till metodiken för åtgärdsvalsstudier. Nya bedömningar och utvärderingar har gjorts av alternativa åtgärder. Då projektet har pågått under ett flertal år har därför vissa av dessa möjliga alternativ och åtgärder redan genomförts, vilket också redovisas i denna studie. Denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behandlar förutsättningarna för sjöfarten och farleden till/från Hargshamn. Studien är till stora delar en sammanfattning av tidigare underlag, med en uppdatering till aktuellt läge. Trafikverket är beställare av studien. Styrningen av uppdraget har genomförts i nära samverkan mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Artikelnr: TV000454