Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie ökad tillgänglighet Solna - Sundbyberg – Bromma

Dokumentbeteckning: 2015:264
[ÅVS]

Arbetet med åtgärdsvalsstudien ”Ökad tillgänglighet Solna – Sundbyberg – Bromma” bedrevs av Stockholm stad, Sundbybergs stad, Solna stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting, främst under perioden mars 2013 till juni 2014. Resultatet av åtgärdsvalsprocessen är att de deltagande aktörerna har enats om en problembild och en inriktning för åtgärder. Inom området har kommunerna höga ambitioner när det gäller bostadsbyggande. Det finns brister i dagens trafiksystem bl a när det gäller kollektivtrafikens framkomlighet och nya exploateringar försvåras av trafikens miljöstörningar i form av buller och dålig luftkvalitet. Åtgärdsförslagen syftar till att skapa förutsättningar för en tillgänglig, tät och attraktiv stadsbebyggelse i området.
Artikelnr: TV000453