Webbutik

MENY

Upplevelsevärden längs turistiskt attraktiva stråk i Norr- och Västerbottens län

Dokumentbeteckning: 2015:130

Avstånden mellan olika målpunkter i region Nord är ofta stora och de olika turistattraktionerna kan ligga på relativt små vägar som sticker av från det större vägnätet. Detta leder till att besökaren kan spendera ett stort antal timmar av besöket på färden mot ett mål, på en väg eller på ett tåg. Turismen är därför beroende av ett välfungerande vägnät med platser att stanna till på, pausa och äta en bit mat utefter vägen. Upplevelser längs med vägen är av vikt för att skapa en spännande, attraktiv och händelserik färd till målet. Själva färden på vägen en viktig del av turistupplevelsen.

Denna rapport är ett regionalt planeringsunderlag. Syftet med underlaget är att förmedla kunskap om vilka upplevelsevärden på regionens vägnät samt vad som kännetecknar en turistiskt attraktiv väg.


Författare: Kristoffer Karlsson & Oscar Gabrielii
Artikelnr: TV000452