Webbutik

MENY

Projekt Västlänken och Olskrokens planskildhets arbete med mobility management

Dokumentbeteckning: 2016:090

Föreliggande PM syftar till att beskriva hur arbetet med mobility management och trafiken i byggskedet ska hanteras för Västlänken och Olskroken planskildhet. Genom dokumentet klargörs såväl målsättningar som åtgärder och uppföljningsmöjligheter.
Artikelnr: TV000451