Webbutik

MENY

Branschövergripande uppföljning säkerhetssamtal

Dokumentbeteckning: 2016:087

Avsikten är att genom regelbunden uppföljning bland annat analysera huruvida någon förändring av kvaliteten på säkerhetssamtalen skett sedan tidigare uppföljningar genomförda av Banverket år 2007 (BV F07-886/TR25) och år 2010 (TRV 2010/94402).

Analysuppdraget har alltså varit att bl.a. utröna om man kunde se någon skillnad i åtlydandet av de aktuella säkerhetsreglerna jämfört med tidigare uppföljningar, därför är vissa formuleringar i denna rapport likartade med formuleringar från tidigare rapporter.
Artikelnr: TV000450