Webbutik

MENY

Utredning mobility management för Västlänken i byggskedet

Dokumentbeteckning: 2016:088

Syftet med denna rapport är att belysa förutsättningarna för att arbeta med mobility management i Göteborg under Västlänkens byggskede, samt att presentera en lista med möjliga åtgärder för att upprätthålla tillgängligheten för person- och
godstransporter. Detta görs genom en strukturanalys för att utreda hur befolknings- och trafikstrukturen i Göteborg med omnejd ser ut. Dessutom gör vi även en målgruppsanalys där vi belyser trafiksystemets olika trafikanter och deras
möjligheter att röra sig.
Artikelnr: TV000449