Webbutik

MENY

Tågtunnlarna genom Hallandsås - omgivningspåverkan

Dokumentbeteckning: 2016:086

Slutrapport Ekologiskt kontrollprogram.
Rapporten sammanfattar de 17 år av undersökningar som utförts inom det ekologiska kontrollprogrammet för att studera miljöpåverkan från tunnelbygget genom Hallandsås. Programmet har löpt under åren 1999-2015. Syftet är att med utgångspunkt från översiktliga synteser dra slutsatser om vilken påverkan tunnelbygget gav under byggtiden och vilken påverkan de färdiga tunnlarna förväntas ge långsiktigt under den nu påbörjade drifttiden.
Artikelnr: TV000447