Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i Norra Västmanland

Dokumentbeteckning: 2016:085
[ÅVS]

Gruvnäringen har intresse av att starta gruvbrytning i Norberg och Skinnskatteberg i norra Västmanland. Gruvbrytning kommer att innebära nya arbetstillfällen och en möjlighet till ökad inflyttning till de berörda kommunerna och kranskommunerna. Förutom tillgång till bostäder och arbetskraft med rätt kompetens krävs fungerande infrastruktur som kan hantera såväl gods- som persontransporter till och från Skinnskatteberg och Norberg och kommunerna däromkring. Transportsystemet i området riskerar att inte kunna möta detta transportbehov. Gruvbrytning bedöms starta år 2020. Utgångspunkten i denna studie har varit att tre gruvor då öppnar i Norra Västmanland, två i Norberg samt en i Skinnskatteberg.
Artikelnr: TV000444