Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2015 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.

Dokumentbeteckning: 2016:077

Denna rapport är den åttonde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2015. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2016 års resultatkonferens i Stockholm den 27 april.
Artikelnr: TV000439