Webbutik

MENY

Vägbilder

Dokumentbeteckning: 100805

De som arbetar med ett vägprojekt måste förstå varandra, de olika begreppen och de gemensamma målen. Av tradition beskrivs utformning i tekniska termer och parametrar. Men vi behöver också tydligare förstå de form- och rumsliga konsekvenser och upplevelsevärden som vägen ger.

I ett vägprojekts olika skeden ingår personer med olika kompetenser och erfarenheter. Det är därför viktigt att hitta ett gemensamt språk i processen. Bilden är oslagbar för att identifiera vad som avses eller inte avses. Bilden är ett instrument som kan användas både i de tidiga planeringsskedena och i utförandeskedena.

Vägbilder ska betraktas som ett hjälpdokument och ett gemensamt DISKUSSIONSUNDERLAG för mål, värdering och val. Vägbilder värderar inte bra eller dåligt utan visar på exempel och konsekvenser av olika val. Poängen är att med hjälp av bilder underlätta diskussion och samsyn såväl internt som externt och att arbetssättet är stimulerande och effektivt.

Vägbilder består av bildpar som visar ett antal typexempel och vanliga situationer. Bildparen är baserade på verkliga miljöer där en eller flera bilder justerats i bildprogram för att visa på skillnader och möjligheter. Varje bildpar belyser en specifik del, t ex vägområde, och gör inte anspråk på att vara optimala i alla delar.

För mer kunskap inom vägutformning och vägarkitektur:
Vägen - En bok om vägarkitektur, Benny Birgersson.
VGU-Vägar och gators utformning, publikationsnummer 2015:086, 2015:087, 2015:088, 2015:089, 2015:090
Artikelnr: TV000433