Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Knivsta planskildhet med järnvägen – bättre tillgänglighet till tåg och inom Knivsta tätort

Dokumentbeteckning: 2015:104
[ÅVS]

Trafikverket driver en utredning om ökad kapacitet på Ostkustbanan. För att utveckla tågtrafiken behöver flera åtgärder genomföras för att kunna utveckla tågtrafiken. En av begränsningarna för utvecklad tågtrafik är plankorsningen i Knivsta mellan väg och järnväg.

Denna åtgärdsvalsstudie är fokuserad på tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter baserat på trafikstrategin för Knivsta kommun som innebär att gång och cykel prioriteras i tätortens centrala delar. Trafikverket och Knivsta kommun har kommit överens om att den aktuella plankorsningen bör stängas för biltrafik. Detta förutsätter att plankorsningen kan ersättas med en gång- och cykelpassage förbi järnvägen och med access till perrongens södra ände.
Artikelnr: TV000432