Webbutik

MENY

Att överväga geologin - en idéskrift om geovetenskapliga värden i vägplaneringen

Dokumentbeteckning: 2014:168

Landskapets geologi, former och andra naturgivna egenskaper har en förhållandevis undanskymd roll i dagens infrastrukturplanering jämfört med den vikt som läggs vid biologiska och ekologiska företeelser och egenskaper. Många gånger är det dessutom endast extremföreteelser som lyfts fram i samband med infrastrukturplaneringen medan det så kallade vardagslandskapet får träda tillbaka, trots att det har en viktig roll för förståelsen av landskapet.

Föreliggande rapport visar ett angreppssätt där geovetenskapliga värden inom ett givet geografiskt område definieras i olika teman utifrån en kombination av fältstudier samt historiska och moderna kartor. De tema som används i rapporten baseras delvis på begreppet geodiversitet och omfattar geovetenskapliga egenvärden/pedagogiska värden, ekologiska geovärden, kulturhistoriska geovärden samt geovärden med betydelse för fritid och rekreation. Arbetet har utförts inom det geologiska kartbladet Linköping NV.
Artikelnr: TV000423