Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2015

Dokumentbeteckning: 2016:035

Trafikverkets miljörapport 2015 redovisar transportsystemets tillstånd, Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen samt de effekter åtgärderna har gett. Rapporten är indelad efter Trafikverkets prioriterade miljöområden.
Artikelnr: TV000411