Webbutik

MENY

Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd

Dokumentbeteckning: 2016:045

I en stad finns det platser som de flesta av invånarna upplever ligger långt borta – även om det faktiska avståndet är kort. Och andra platser som mentalt känns överkomliga att till exempel promenera till även om det är en bra bit att gå. Vad beror detta på? Orienterbarhet? Siktlinjer? Upplevelser under vägen? Omgivningarnas karaktär?

Gående är en förutsättning för en attraktiv stad och allt fler kommuner arbetar för att öka gåendet och för att få invånare såväl som besökare att röra sig till fots på olika platser, mellan målpunkter och stadsdelar. Ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. Detta projekt är ett försök att komma närmare svaret på vad som påverkar människors uppfattning om gångavstånd och hur gående uppfattar olika omgivningsfaktorer.

Studien genomförs i Alingsås, en stad i Västra Götaland med med cirka 25 000 invånare och en äldre, levande stadskärna. Idén till projektet föddes genom diskussioner om en parkering i Alingsås som kommunen vägvisar bilister till – Centrumparkeringen. Den ligger 100 meter från huvudgatan och 400 meter från köpcentret på huvudgatan. Trots det används denna parkering i relativt liten utsträckning jämfört med andra parkeringar runt centrum vilket skulle kunna bero på att den upplevs ligga längre från centrum.
Artikelnr: TV000403