Webbutik

MENY

Klimatscenario järnvägskapacitet

Dokumentbeteckning: 2016:042

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att transportförsörjningen ska göras samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. Ett viktigt ingångsvärde för de kalkyler som ligger till grund för tänkbara infrastuktursåtgärder är de trafikprognoser som görs.

För att nå för 2030 uppsatta klimatmål har befintlig basprognos för järnvägsresandet och järnvägskapaciteten skrivits upp. Detta ger en del effekter i det redan hårt belastade svenska järnvägsnätet.

Publikationen har ersatts med publikation 2016:112

Artikelnr: TV000401