Webbutik

MENY

PM: Landskapsunderlag till åtgärdsvalsstudie Myggenäs korsväg

Dokumentbeteckning: 2015:183

Denna PM är en utökad version av en bildspelspresentation från inledningsskedet för den förenklade åtgärdsvalsstudien Myggenäs korsväg i Tjörns kommun.  Dokumentationen syftar till att kunskapen och materialet ska finnas till hands för projektgruppen och Trafikverkets miljöspecialister som ett verktyg för att bedöma behov, potential och åtgärdsförslag. Redovisningen är ordnad i uppslag med bild på högersidan av uppslaget och förklarande text på vänstersidan. Rapporten skrivs därför bäst ut liggande på uppslag.

Dokumentationen är framtagen av konsultgruppen ”Befaringsbyrån” inom Trafikverkets FOI-projekt ”Landskap i långsiktig planering” som syftar till att testa hur ökad kunskap tidigt i processerna förbättrar Trafikverkets möjligheter att uppnå funktions- och hänsynsmålen för transportsystemet. Mer om projektet finns på www.trafikverket.se/landskap
Artikelnr: TV000396