Webbutik

MENY

Erfarenhetsåterföring av gestaltningsfrågor i tre genomförda totalentreprenader

Dokumenthantering: 2016:044

Denna studie är en del i ett större arbete för att undersöka hur gestaltningsaspekter hanteras i Trafikverkets projekt utförda som totalentreprenader. Studien är en fördjupning av det skede i processen då en totalentreprenör handlats upp och omfattar steget från förfrågningsunderlag till totalentreprenörens arbete. Utgångspunkten för arbetet är att undersöka hur gestaltningsfrågor hanterats i detta skede. Fokus ligger främst vid entreprenörens projekteringsbeskrivning, då denna kan vara ett verktyg för att fånga upp frågor i ett inledande skede av entreprenörens arbete.

Syftet är att samla in verklighetsbaserade exempel på hur processen sett ut i några genomförda projekt. Studien ska ses som en erfarenhetsåterföring från dessa. Avsikten är att lyfta fram sådant som fungerat bra eller mindre bra för att kunna dra lärdomar inför framtida projekt.

Denna rapport, inklusive de slutsatser som dras, gör inte anspråk på att vara generella slutsatser eller riktlinjer för Trafikverkets arbete och processer i stort. Studien syftar till att spegla det som framkom i de studerade exempelprojekten. Den ska ses som en erfarenhetsåterföring från själva processen med fokus på projekteringsbeskrivningen. Den är inte en utvärdering av den färdiga anläggningen i studerade projekt.
Artikelnr: TV000393