Webbutik

MENY

Dokumentation - Restaurering av personvagn Co8a 2772

Dokumentation: 2015:252

Vid Sveriges Järnvägsmuseum finns sedan 1998 en restaureringsverksamhet av lok och vagnar. Målsättningen med restaureringarna är att bevara och underhålla lok och vagnar med kulturhistoriska värden. Restaureringsverksamheten
är en forsknings- och utvecklingsverksamhet där det hela tiden uppstår nya frågeställningar om material och metoder som vi söker svar på. Inför ett restaureringsprojekt beslutas vilket tidsskikt som ska bevaras och ibland återställas. Dessutom görs fordonen trafikdugliga.

Under åren 2002-2006 restaurerades en personvagn från 1929, tillverkad för SJ vid Kockums Mekaniska Verkstadsaktiebolag i Malmö. Vagnen hör till den sista gruppen trävagnar som levererades till SJ. Vagnstypen representerar SJ:s personvagnar som de såg ut mellan 1920- och 1960-talen och denna vagn är dessutom en av få bevarade teakklädda vagnar med inbyggda plattformar. Rapporten beskriver hur vagnen, som har beteckningen Co8a 2772, har restaurerats.

Artikelnr: TV000387