Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan delen mellan Växjö och Värnamo

Dokumentbeteckning: 2016:039
(ÅVS)

Syftet med åtgärdsvalsstudie har varit att i skenet av höghastighetsbanorna svara på frågan om effekterna för omlandet till Värnamo av en station för den nya höghastighetsbanan i Värnamo. I uppgiften har då ingått att överskådligt svara på frågan om restider till storstadsregionerna, att ge förslag på trafikering och också indikativt försöka fånga de åtgärder som behövs på anslutande vägar och banor för att uppnå de satta restidsmålen.
Artikelnr: TV000384