Webbutik

MENY

Gröna koncept inom asfaltbeläggningar - kunskapsöversikt

Dokumentbeteckning: 2015:276

Valet av beläggning måste vid nybyggnad och underhåll ta hänsyn till en rad tekniska parametrar men även omgivnings- och arbetsmiljö. Många "gröna koncept" har utvecklats de senaste tio åren av entreprenörer, forskningsinstitut och Trafikverkets FOI-verksamhet. Det är viktigt att de goda exemplen valideras, sprids och implementeras i Regelverk och kunskapsdokument.

Syftet med detta dokument är att lyfta fram de aktuella miljöfrågorna inom asfaltbeläggningar och dess påverkan på omgivningen. Dokumentet riktar sig i första hand till beställare, projektledare och specialister inom vägteknik. Bakgrundsmaterialet kommer från rapporter, FOI-projekt, Europaprojekt, NVF, handböcker, besök hos entreprenörer, seminarier med mera.
Artikelnr: TV000382