Webbutik

MENY

PM: Regional landskapskaraktärsanalys utifrån befintliga underlag - erfarenheter från pilotprojekt i Västernorrland och Skåne

Dokumentbeteckning: 2015:178

I många län/regioner finns regionala landskapsanalyser gjorda för olika syften och med olika metoder – regionala underlag för vindkraft, turismutveckling eller för samhällsplanering allmänt. Ett deluppdrag inom forsknings- och innovationsprojektet Landskap i långsiktig planering (LiLP) har varit att undersöka om befintliga landskapsanalyser kan byggas på och riktas om så att de blir praktiskt användbara för Trafikverkets ändamål – utan att en hel landskapskaraktärsanalys ska behöva genomföras från grunden. I denna rapport redovisas erfarenheterna av detta deluppdrag.

I fokus står arbetet med att vidareutveckla en befintlig landskapsanalys över Västernorrland, men reflektioner och jämförelser görs även utifrån jämförande studier av en landskapsanalys för Skånes landsbygdsprogram.

Se även rapporten Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland, Trafikverkets publikation 2015:159.
Artikelnr: TV000378